Hella Pakaslahti • 040-7435642 • Hella@pakaslahti • www.hellapakaslahti.fi

Tarjoan kattavat graafisen suunnittelun palvelut yrityksille ja yhteisöille.
Tyypillisiä toimeksiantojani ovat:
• Lehtien ja kirjojen konsepti- ja ulkoasusuunnittelu
• Visuaaliset ilmeet yrityksille ja palveluille
• Logot ja yritysgrafiikka
• Tapahtumailmeet
• Markkinointimateriaalit, kuten esitteet, esittelypohjat ja julkaisut

Visuaalinen ilme
Suunnittelen ja toteutan visuaalisia ilmeitä erilaisiin käyttötarkoituksiin. Autan yrityksiä uudistamaan ilmettään tai päivittämään markkinointimateriaalejaan. Yhtenäinen visuaalinen viestintä ja toimiva yritysilme on luontevasti muunneltavissa erilaisiin kanaviin ja yhteyksiin.

Tapahtumailme
Suunnittelen tapahtumailmeitä ja -tunnuksia. Suunnittelen tapahtumien markkinointimateriaalit sekä esitys- ja painomateriaalit.

Julkaisut
Suunnittelen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen konsepti- ja ulkoasusuunnittelun. Työskentelen yhteistyössä asiakkaiden kanssa luodakseni visuaalisesti houkuttelevia ja vaikuttavia julkaisuja, jotka tavoittavat kohdeyleisön.
Konseptisuunnittelussa määritän julkaisun tavoitteet ja kohdeyleisön. Työskentelen asiakkaan kanssa ideoidakseni julkaisun sisällön ja rakenteen. Lisäksi luon julkaisulle visuaalisen ilmeen, joka on johdonmukainen ja erottuva.
Ulkoasusuunnittelussa toteutan julkaisun konseptin. Työskentelen typografian, värien ja kuvien kanssa luodakseni julkaisusta visuaalisesti miellyttävän ja helposti luettavan. Lisäksi huolehdin siitä, että julkaisu on teknisesti toteutettu oikein.
Back to Top